English courses - หลักสูตร ภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษในออสเตรเลีย สามารถเลือกคอร์สเรียนได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป  คอร์สเรียนของเรามีความหลากหลายให้นักเรียนที่มีความต้องการที่แตกต่างสามารถเลือกในสิ่งที่ตัวเองสนใจได้ อย่างคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ  หลักสูตรภาษาอังกฤษนี้นักเรียนไม่จำเป็นต้องยื่นผลสอบในการขอวีซ่า เหมาะกับน้องๆที่ต้องการไปปรับพื้นฐานภาษาเพื่อให้คุ้นเคยกับ สำเนียง และ วิธีการสอนของออสเตรเลียก่อน  หลักสูตรนี้จะเรียนอยู่ที่ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย คืออาทิตละ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การเรียนภาษา แบ่งเป็นหลักสูตรหลักๆได้แก่ General English, IELTS preparation, Cambridge course, EAP course นอกจากนี้หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษในออสเตรเลีย สามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษได้ ในภาคเช้า หรือภาคบ่าย หรือภาคเย็น ขึ้นอยู่กับสถาบันที่นักเรียนเลือกตามต้องการ นักเรียนส่วนใหญ่จะเลือกเรียน 4 วันต่อสัปดาห์ และเลือกที่จะไปทำงานในตอนเย็นหลังเลิกเรียน และก็มีบางสถาบันที่เสนอการสอน 20 ชั่วโมงภายใน 2 วันครึ่ง ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถเลือกได้

ไม่ต้องใช้ผลภาษา
มาปรับพื้นฐานภาษา
เน้นทักษะใช้ในชีวิตประจำวัน
ทำงานหลังเลิกเรียน

หลักสูตรภาษายอดนิยม

GENERAL ENGLISH - เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) เป็นหลักสูตรกึ่งเร่งรัด ที่อัดเน้นด้วยการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนในห้องเรียนมีการจัดโครงสร้างการเรียนเป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมยามว่างทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนและสนุกกับการเรียนไปพร้อมๆกัน เปิดรับนักเรียนทุกระดับความสามารถภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง นักเรียนจะถูกจัดให้อยู่ในระดับชั้นที่เหมาะสมเพื่อให้เรียนทันเพื่อนๆในชั้นเรียน การเรียนการสอนจะเน้นทักษาะทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน อีกทั้งนักเรียนจะได้เรียน เกี่ยวกับคำศัพท์ ไวยากรณ์ การพูดแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์และกลยุทธ์การทำข้อสอบต่างๆ ส่วนใหญ่จะเรียน 20 – 25 ชั่วโมง หรือ 4-5 ต่อ สัปดาห์ เช่น วันจันทร์ ถึง วันพฤหัส 8.30 - 2.00 หรือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 9.00 - 1.00

IELTS, TOFEL, CMBRIDGE - เรียนเตรียมสอบภาษา

คอร์สเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, Cambridge สอนด้านการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อความสำเร็จทางด้านวิชาการ ด้วยข้อสอบและหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักเรียน และ บุคคลทั่วไปที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยในหรือต่างประเทศ เพื่อความก้าวหน้าทางการงาน เพื่อใช้ในการสมัครงานหรืออื่นๆที่คุณต้องการ

EAP - เรียนเตรียมเข้ามหาลัย

หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ามหาลัย เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือกำลังจะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ที่จะต้องใช้รายละเอียดการเรียนการสอบที่ซับซ้อน ทั้งด้านการเขียนและอ่านบทความทางวิชาการ การเขียนรายงาน การฟังการอภิปราย การจดใจความสำคัญจากการฟัง การเสนอผลการรายงาน การฝึกวิเคราะห์และวิจัยข้อมูลต่างๆ และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง นักเรียนจะต้องได้ภาษาในระดับนึงแล้ว ส่วนใหญ่ทางโรงเรียนจะแบ่งระดับชั้นเรียนที่ ระดับ Intermediate ขึ้นไป

ENGLISH SCHOOL