Pre-Departure
เตรียมตัวก่อนออกเดินทาง

เชื่อว่าน้องหลายคนอาจจะตื่นเต้นก่อนการเดินทาง ทาง Study Live Abroad เลยนำ Tips หลักๆ ที่น้อง ควรจะทราบก่อนที่จะออกเดินทางมาออสเตรเลียคะ

การจัดกระเป๋า

  • ควรคำนึงถึงฤดูกาลที่จะไป เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, ถุงเท้า, รองเท้า
  • เสื้อผ้าหน้าร้อน หรือหน้าหนาว (ควรจะมี เสื้อกันหนาวติดไว้ด้วย เพราะอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อย)
  • ปากกา, สมุด, เครื่องเขียน และ Dictionary (สำหรับวีซ่านักเรียน)
  • ยาสามัญที่จำเป็น อาทิ ยาแก้ปวด ลดไข้ แก้แพ้ แก้ไอ ที่มีฉลากยากำกับเป็นภาษาอังกฤษชัดเจน หากมียาประจำตัวอื่นๆ ควรจะให้หมอออกใบรับรองแพทย์และใบกำกับยาให้ชัดเจนว่าเป็นยาประเภทไหนและเพื่อรักษาโรคอะไร

หัวปลั๊กไฟ

ที่ประเทศออสเตรเลียใช้กระแสไฟเท่ากับประเทศไทย แต่หัวปลั๊กจะเป็นแบบสามขา ซึ่งควรซื้อหัวปลั๊กไฟ Universal adapter เตรียมไปด้วย 

สิ่งต้องห้าม

ออสเตรเลียมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันไม่ให้มีการนำเชื้อโรค และศัตรูพืชเข้ามาในประเทศ ทางประเทศออสเตรเลียจึงมีการตรวจตราอย่างเคร่งคัด น้อง ๆ จะได้รับแจกแบบฟอร์มเข้าประเทศออสเตรเลีย ก่อนเครื่องบินลงจอด แบบฟอร์มจะเป็นภาษาอังกฤษ หากน้อง ๆ ไม่แน่ใจในคำถามสามารถขอแบบภาษาไทย จากเจ้าหน้าที่สายการบิน หากน้อง ๆ ไม่แน่ใจว่าสินค้าที่นำมาจะเป็นสินค้าต้องห้ามหรือไม่ ควรจะแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ที่สนามบินเพื่อป้องกันการถูกดำเนินคดี ซึ่งมีโทษปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับได้ 

ตัวอย่างสิ่งของที่ต้องห้าม และจะต้องสำแดง

 1.          ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมและไข่

2.           ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

3.           เผล็ดพืช ถั่ว

4.           ผักผลไม้สด หรือ แช่แข็ง

5.           สัตว์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์

6.           รองเท้าบูธที่อาจมีเศษดินปนเปื้อน

7.           ต้นไม้ ทั้งไม้ผลไม้ดอกรวมถึงผลิตภัณฑ์ จากไม้และดอกไม้

 

**ตัวอย่างบัตรขาเข้าออสเตรเลีย – ภาษาอังกฤษ -และ ภาษาไทย**